2310 300985

Ανταλλακτικές Πινακίδες λόγω Φθοράς

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ

Σχολή Οδηγών Θεσσαλονίκη ΝουσοπούλουΓια την διαδικασία αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ (άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από επίσημο έγγραφο της εφορίας.
Πινακίδες

Με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσέρχεστε στο γραφείο μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έκδοσης αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας του οχήματος λόγω φθοράς.